Coaxial Fixed Attenuator

Coaxial Fixed Attenuator

ສະບາຍດີ, ມາປຶກສາຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ!